Povelja slobodnog svijeta

"Moramo se osloboditi naših vlastitih zamišljenih granica."

56,496 Potpisi

Povelja slobodnog svijeta su načela koja imaju potencijal poboljšati život na zemlji za sve vrste, istrijebiti siromaštvo i pohlepu i unaprijediti napredak.

Ni politička ni religijska, tih deset kratkih načela bi moglo biti temelj za novo napredno društvo koje ne koristi novac, je slobodno, pošteno i održivo. Ono se temelji isključivo na prirodi, zdravom razumu i opstanku.

Povelja slobodnog svijeta se sada široko smatra logičnim napuštanjem mehanizama današnjeg društva koji ne rade, i prirodan korak u našoj evoluciji.

Pročitaj i potpiši Povelju

Uvod

Ove godine, 2017, naše osobne slobode, okruženje i prirodna raznolikost su postali kritično ugroženi zbog našeg pogrešnog upravljanja globalnim resursima.

Ovaj dokument Povelja predlaže deset osnovnih načela na kojima može izrasti potpuno novo svjetsko društvo zasnovano na pravednosti, zdravom razumu i opstanku. Kada se jednom sagledaju, ovi principi će ostvariti ljudsku jednakost, umanjiti patnju i nepravdu, stvoriti društvo suradnje koje promovira napredak i tehnologiju, i jamči zdrav, šarolik i održiv svijet za sve žive vrste.

Ako se slažete sa ovom vizijom, molimo vas da registrirate svoju podršku potpisivanjem Povelje i podijelite ove ideale sa svojim prijateljima. Samo kroz masovnu podršku možemo utjecati na vrstu promjena sada neophodih za održivost života na Zemlji u daleku budućnost.

Načela

1. Najviša briga čovječanstva je kombinirano, zajedničko dobro svih živih vrsta i biosfere. Objasniti

Ljudska bića, životinje i biljke su nerazdvojni dijelovi prirode. Mi smo U prirodi - ni izvan nje niti iznad. Sve naše vrste su međusobno povezane i zajedno povezane sa planetom, i indirektno ovisimo jedni o drugima za opstanak.

Fizički utjecaj čovječanstva na Svijet je sada toliko velik da moramo primjenjivati mudrost i odgovornost. U svojim odlukama sada moramo uzeti u obzir potrebe svih vrsta i okruženja, kao i naše potrebe.


2. Život je dragocjen u svim svojim oblicima, i slobodan da cvate u udruženom općem dobru.Objasniti

Život je nevjerojatan fenomen, i, za sada, naš planet je jedino mjesto na kojem smo ga pronašli. To ga čini izuzetno rjetkim i ljepim i trebamo ga njegovati i poštovati.

Međutim, život je također hrana, i sve vrste svijeta čine kompleksan hranidbeni lanac. Kako bismo održali taj hranidbeni lanac - samim time i našu bio raznolikost i opstanak - moramo razmatrati kombinirano opće dobro u interakciji bilo s kim.


3. Prirodni resursi Zemlje su pravo po rođenju svih njenih stanovnika, i ono se dijeli besplatno u kombiniranom zajedničkom dobru.Objasniti

Svaka živa osoba i stvorenje na ovoj planeti ima automatsko pravo da dijeli sve prirodne resurse Zemlje, i da ih koristi u funkciju življenja zdravog i ispunjenog života bez podređenosti ili obveze prema bilo kojoj drugoj osobi ili stvorenju.

Čovječanstvo, zbog količine stanovnika i složenog životnog stila, ima posebnu obavezu da ne pretjeruje sa korištenjem ovih prirodnih resursa, ili da ih koristi u većoj mjeri nego što je potrebno za sretan i upotpunjen život u okviru kombiniranog zajedničkog dobra.


4. Svako ljudsko biće je jednak dio zajednice ljudi širom sveta, i slobodan stanovnik Zemlje.Objasniti

Društvene, ideološke i granične podjele među ljudima su ljudski stvorene barijere koje nemaju fizičku ili prirodnu osnovu. Takve umjetne podjele samo mogu biti kontraproduktivne u odnosu na zajedničku dobrobit i opstanak društva u cjelini.

Naše zajedničke sličnosti su ipak i fizičke i prirodne. Općenito gledano, svi mi želimo i trebamo iste stvari. Sa potpunom suradnjom i jednakim pristupom, svi možemo primijeniti naše vještine efikasnije i ostvariti ove zajedničke ciljeve.


5. Naša zajednica je utemeljena u duhu suradnje i razumijevanja Prirode, omogućena kroz osnovno obrazovanje.Objasniti

Svako dijete koje usvoji korisno i prikladno obrazovanje o načinu na koji funkcionira Priroda, Svijet i život u društvu, će u konačnici pružiti najbolju uslugu tom Svijetu i toj zajednici. Tradicionalno obrazovanje usmjereno prema razvoju karijere trenutno djeluje kao razorna sila.

Konačno, obrazovanje će zamijeniti propise, koji su samo grub sustav za uspostavljanje reda. Na primjer, dijete koje potpuno razumije zašto neka akcija nije moguća je beskrajno bolje opremljeno za život od onog deteta koje samo zna za strah od kazne za tu akciju.


6. Naša zajednica pruža svim članovima potrebštine za zdrav, ispunjen i održiv život, slobodno i bez obveze.Objasniti

Svakoj osobi treba biti zajamčen tehnički najviši mogući stupanj životnog standarda bez korištenja novca, trgovine ili duga. Više ne postoji ni jedan logičan razlog da se to ne omogući. Zapravo je sva ljudska patnja izazvana našim zastarjelim sustavom razmjene.

Svi oblici dugovanja i podređenosti ne da su samo smetnja napretku, nego su potpuno nepotrebni. To je zbog našeg vladanja tehnologijom i lakoćom kojom možemo praviti i proizvoditi dobra za nas samih.


7. Naša zajednica poštuje ograničenja Prirode i njenih resursa, osiguravajući minimalnu potrošnju i otpad.Objasniti

Naši resursi su ograničeni ili apsolutnom količinom ili vremenom koje je potrebno da bi se upravljalo njima ili da bi se zamijenili. U oba slučaja, moramo koristiti naše resurse mudro da bismo podjednako očuvali i njihovu dostupnost i okoliš.

Dodatno, moramo smanjiti na minimum akumulaciju rijetko korištenih proizvoda, kao i količinu otpada nepodobnog za ponovno korištenje koji proizvedemo. Ovo stvara direktne posljedice po naše okruženje. Što više očuvamo naš Svijet, veće su šanse za opstanak u budućnosti.


8. Naše društvo donosi rješenja i ubrzava napredak prvenstveno kroz primjenu logike i najboljeg dostupnog znanja.Objasniti

U novom društvu bez financijskih inhibitora i ograničenja, najveći izazovi sa kojima se čovječanstvo sreće će biti tehničke prirode. Kako ćemo proizvesti dovoljno hrane, vode, zaklona, energije, materijala, i osigurati visok standard održivog življenja za svakoga?

Suprotno tradicionalnoj politici i spekulacijama, znanstvena metoda je potvrđen, jednostavan sustav za rješavanje ovih tehničkih problema kroz korištenje dostupnih činjenica i jednostavne logike. On je također zajednička referenca svih kultura i jezika.


9. Naša zajednica prepoznaje svoju obavezu brige i suosjećanja za članove koji nisu u mogućnosti da daju svoj doprinos.Objasniti

Ljudima koji iz određenih razloga nisu sposobni da se brinu o sebi ili da daju doprinos društvu, treba omogućiti svaku moguću pogodnost, suosjećanje i brigu od strane ostatka zajednice bez obveze.

Također, kao budući pomoćnici zajednice, od vitalnog je značaja da prenesemo što više korisnog znanja našoj djeci, na način koji potiče njihovu kreativnost, razvoj i intelekt prema budućem napretku.


10. Naša zajednica prepoznaje svoju odgovornost da održava raznovrsnu i održivu biosferu za užitak svega živog u budućnostiObjasniti

Moramo zapamtiti da mi ne dijelimo našu planetu samo sa drugim ljudima, životinjama i biljkama, već također sa sjemenom budućih ljudi, životinja i biljaka, koji će hodati i rasti ovdje jednoga dana.

Ova bića, koja nemaju ni glas ni uticaj danas, imaju jednaka prava na život kao i mi sami. U interesu je svih naših živih vrsta da prepustimo svijet budućim generacijama bar onako kako smo ga zatekli, ako već ne u boljem stanju.


Slažem se

Klikni ako se slažeš...

Molimo unesite svoje ime.
Molimo unesite svoje prezime.
Molimo unesite valjanu email adresu.
Ova email adresa je već registrirana na Povelji. Da zadržimo integritet zahtjevamo jedinstvenu email adresu na svakom potpisu. Molimo koristite drugu email adresu.
Molimo navedite svoju državu.
Komentar predugačak!
GREŠKA!

Povelja slobodnog svijeta 2017. Molimo vas slobodno koristite bilo koji sadržaj s ove stranice.. Obratite nam se