X


Izaberite jezik

Pročitaj i potpiši Povelju

Ovde je potpun tekst Povelje Slobodnog Svijeta. Molimo vas da ga pažljivo pročitate i da označite polje pored svakog načela ako se slažete sa njime. Onda dodajte svoje ime, e-mail, zemlju i kliknite 'potpiši'.

Primijetit ćete da Povelja nije dugačka. Zapravo, samo deset temeljnih načela čine Povelju Slobodnog Svijeta. Iako su razlozi i potencijalni rezultati Povelje kompleksni, sami principi su vrlo jednostavni.

Svaki princip je jezično pojednostavljen da bi se izbjegla dvosmislenost, i svakog prati kratak opis i objašnjenje zbog čega je potreban. Ako imate bilo kakve sumnje oko bilo kojeg od ovih principa, ili vam nešto nije jasno, molimo vas pogledajte našu stranicu Pitanja i Odgovori koja može odgovoriti na vaše pitanje.

Uvod

Ove godine, 2017, naše osobne slobode, okruženje i prirodna raznolikost su postali kritično ugroženi zbog našeg pogrešnog upravljanja globalnim resursima.

Ovaj dokument Povelja predlaže deset osnovnih načela na kojima može izrasti potpuno novo svjetsko društvo zasnovano na pravednosti, zdravom razumu i opstanku. Kada se jednom sagledaju, ovi principi će ostvariti ljudsku jednakost, umanjiti patnju i nepravdu, stvoriti društvo suradnje koje promovira napredak i tehnologiju, i jamči zdrav, šarolik i održiv svijet za sve žive vrste.

Ako se slažete sa ovom vizijom, molimo vas da registrirate svoju podršku potpisivanjem Povelje i podijelite ove ideale sa svojim prijateljima. Samo kroz masovnu podršku možemo utjecati na vrstu promjena sada neophodih za održivost života na Zemlji u daleku budućnost.
Molimo pročitajte svako načelo pažljivo i da potvrdite svoje slaganje označavanjem polja na desnoj strani. Morate priznati dogovor sa svim načelima da postanete potpisnik. Ako se ne slažete s nekim točkama, molimo posjetite našu stranicu Pitanja i Odgovori.

Načela

1. Najviša briga čovječanstva je kombinirano, zajedničko dobro svih živih vrsta i biosfere.
Slažem se
?
Ljudska bića, životinje i biljke su nerazdvojni dijelovi prirode. Mi smo U prirodi - ni izvan nje niti iznad. Sve naše vrste su međusobno povezane i zajedno povezane sa planetom, i indirektno ovisimo jedni o drugima za opstanak.

Fizički utjecaj čovječanstva na Svijet je sada toliko velik da moramo primjenjivati mudrost i odgovornost. U svojim odlukama sada moramo uzeti u obzir potrebe svih vrsta i okruženja, kao i naše potrebe.
2. Život je dragocjen u svim svojim oblicima, i slobodan da cvate u udruženom općem dobru.
Slažem se
?
Život je nevjerojatan fenomen, i, za sada, naš planet je jedino mjesto na kojem smo ga pronašli. To ga čini izuzetno rjetkim i ljepim i trebamo ga njegovati i poštovati.

Međutim, život je također hrana, i sve vrste svijeta čine kompleksan hranidbeni lanac. Kako bismo održali taj hranidbeni lanac - samim time i našu bio raznolikost i opstanak - moramo razmatrati kombinirano opće dobro u interakciji bilo s kim.
3. Prirodni resursi Zemlje su pravo po rođenju svih njenih stanovnika, i ono se dijeli besplatno u kombiniranom zajedničkom dobru.
Slažem se
?
Svaka živa osoba i stvorenje na ovoj planeti ima automatsko pravo da dijeli sve prirodne resurse Zemlje, i da ih koristi u funkciju življenja zdravog i ispunjenog života bez podređenosti ili obveze prema bilo kojoj drugoj osobi ili stvorenju.

Čovječanstvo, zbog količine stanovnika i složenog životnog stila, ima posebnu obavezu da ne pretjeruje sa korištenjem ovih prirodnih resursa, ili da ih koristi u većoj mjeri nego što je potrebno za sretan i upotpunjen život u okviru kombiniranog zajedničkog dobra.
4. Svako ljudsko biće je jednak dio zajednice ljudi širom sveta, i slobodan stanovnik Zemlje.
Slažem se
?
Društvene, ideološke i granične podjele među ljudima su ljudski stvorene barijere koje nemaju fizičku ili prirodnu osnovu. Takve umjetne podjele samo mogu biti kontraproduktivne u odnosu na zajedničku dobrobit i opstanak društva u cjelini.

Naše zajedničke sličnosti su ipak i fizičke i prirodne. Općenito gledano, svi mi želimo i trebamo iste stvari. Sa potpunom suradnjom i jednakim pristupom, svi možemo primijeniti naše vještine efikasnije i ostvariti ove zajedničke ciljeve.
5. Naša zajednica je utemeljena u duhu suradnje i razumijevanja Prirode, omogućena kroz osnovno obrazovanje.
Slažem se
?
Svako dijete koje usvoji korisno i prikladno obrazovanje o načinu na koji funkcionira Priroda, Svijet i život u društvu, će u konačnici pružiti najbolju uslugu tom Svijetu i toj zajednici. Tradicionalno obrazovanje usmjereno prema razvoju karijere trenutno djeluje kao razorna sila.

Konačno, obrazovanje će zamijeniti propise, koji su samo grub sustav za uspostavljanje reda. Na primjer, dijete koje potpuno razumije zašto neka akcija nije moguća je beskrajno bolje opremljeno za život od onog deteta koje samo zna za strah od kazne za tu akciju.
6. Naša zajednica pruža svim članovima potrebštine za zdrav, ispunjen i održiv život, slobodno i bez obveze.
Slažem se
?
Svakoj osobi treba biti zajamčen tehnički najviši mogući stupanj životnog standarda bez korištenja novca, trgovine ili duga. Više ne postoji ni jedan logičan razlog da se to ne omogući. Zapravo je sva ljudska patnja izazvana našim zastarjelim sustavom razmjene.

Svi oblici dugovanja i podređenosti ne da su samo smetnja napretku, nego su potpuno nepotrebni. To je zbog našeg vladanja tehnologijom i lakoćom kojom možemo praviti i proizvoditi dobra za nas samih.
7. Naša zajednica poštuje ograničenja Prirode i njenih resursa, osiguravajući minimalnu potrošnju i otpad.
Slažem se
?
Naši resursi su ograničeni ili apsolutnom količinom ili vremenom koje je potrebno da bi se upravljalo njima ili da bi se zamijenili. U oba slučaja, moramo koristiti naše resurse mudro da bismo podjednako očuvali i njihovu dostupnost i okoliš.

Dodatno, moramo smanjiti na minimum akumulaciju rijetko korištenih proizvoda, kao i količinu otpada nepodobnog za ponovno korištenje koji proizvedemo. Ovo stvara direktne posljedice po naše okruženje. Što više očuvamo naš Svijet, veće su šanse za opstanak u budućnosti.
8. Naše društvo donosi rješenja i ubrzava napredak prvenstveno kroz primjenu logike i najboljeg dostupnog znanja.
Slažem se
?
U novom društvu bez financijskih inhibitora i ograničenja, najveći izazovi sa kojima se čovječanstvo sreće će biti tehničke prirode. Kako ćemo proizvesti dovoljno hrane, vode, zaklona, energije, materijala, i osigurati visok standard održivog življenja za svakoga?

Suprotno tradicionalnoj politici i spekulacijama, znanstvena metoda je potvrđen, jednostavan sustav za rješavanje ovih tehničkih problema kroz korištenje dostupnih činjenica i jednostavne logike. On je također zajednička referenca svih kultura i jezika.
9. Naša zajednica prepoznaje svoju obavezu brige i suosjećanja za članove koji nisu u mogućnosti da daju svoj doprinos.
Slažem se
?
Ljudima koji iz određenih razloga nisu sposobni da se brinu o sebi ili da daju doprinos društvu, treba omogućiti svaku moguću pogodnost, suosjećanje i brigu od strane ostatka zajednice bez obveze.

Također, kao budući pomoćnici zajednice, od vitalnog je značaja da prenesemo što više korisnog znanja našoj djeci, na način koji potiče njihovu kreativnost, razvoj i intelekt prema budućem napretku.
10. Naša zajednica prepoznaje svoju odgovornost da održava raznovrsnu i održivu biosferu za užitak svega živog u budućnosti.
Slažem se
?
Moramo zapamtiti da mi ne dijelimo našu planetu samo sa drugim ljudima, životinjama i biljkama, već također sa sjemenom budućih ljudi, životinja i biljaka, koji će hodati i rasti ovdje jednoga dana.

Ova bića, koja nemaju ni glas ni uticaj danas, imaju jednaka prava na život kao i mi sami. U interesu je svih naših živih vrsta da prepustimo svijet budućim generacijama bar onako kako smo ga zatekli, ako već ne u boljem stanju.
Agree to all?
Ime:*
Prezime:*
Email:*
City:
State/Region:
ZIP/Postcode:
Država:*
Web:
Komentar:
Opcionalno i može biti objavljeno.
(Molimo bez HTML koda)
 
Print Povelja slobodnog svijetaIzaberite jezik