Fri-Verden-Sjarteret

"Vi må frigjøre oss fra våre imaginære grenser."

56,496 Underskrifter

Fri-Verden-Sjarteret er en erklæring av prinsiper som har potensiell til å optimere livet på jorden til alle arter, eleminere fattigdom og grådighet, og få til følge fremskritt.

Verken politiske eller religiøse, disse ti korte prinsipper kan bygge grunnlaget av et nytt, progressert samfunn som ikke bruker penger, som er fri, gratis, rettferdig og bærekraftig. Prinsippene er basert på naturen, sunn fornuft og overlevelsen.

Fri-Verden-Sjarteret er konsidert som logisk progresjon ut av de mislykkede mekanismer i i dags samfunnet, og en naturlig skritt i vår evolusjon.

Lese og underskrive Sjarteret

Preambelet

I år, 2017, Vår persjonlige frihet, omgivelsen og biodiversiet har blitt trusslet av vår mismanagement med ressursene.

Dette Sjarter-dokumentet foreslår ti grunnleggende prinsiper som skal bygges på rettferdighet, sunn fornuft of overlevelsen. Prinsippene vil realisere likhet blant menneskene, minimere lidelsen og urettferdighet, skape et samarbeidende samfunn som misjonerer fremskritt og teknologi og innestår for en sunn, mangfoldig og bærekraftig verden til alle arter.

Hvis du er enig med dette synspunktet, vennligst støtter oss gjennom å underskrive og dele denne nettsiden og sine idealer med vennene dine. Offentlig støtte er nødvendig for oss å kunne påvirke forandringene som har blitt viktig for å bære livet i verden med hensikt til fremtiden.

Prinsippene

1. Den viktigste bestrebelsen for menneskeheten er fellesbestet av alle arter og biosfæren. Forklare

Mennesker, dyr og planter er uatskillelige deler av naturen. Vi er I naturen - ikke utenfor eller høyere enn den. Alle våre arter er knyttet til hverandre og planeten, og trenger hver andre for å overleve.

Den fysiske inntflytningen av menneskeheten på verden er så stor at vi må beta oss kunnskapsfulle og ansvarsfulle. Vi må respektere behovene av de andre artene, av oss sjøl og av miljøet, gjennom alle avgjørelser vi tar.


2. Livet er kostbar i alle sine former, og fri til å blomstre og gro i hensikt til fellesbestet.Forklare

Livet er en utrolig fenomen, og vår jord er det eneste stedet som gjør livet mulig. Det forvandler verden til et rart men nydelig ting som må tas vare på og respekteres.

Livet er også mat, og alle arter i verden lager en kompleks næringskjede. For å opprettholde den - og dermed vår biodiversitet og overlevelse - må vi betrakte hva som er god til alle arter når de interagerer med andre.


3. Jordas naturlige ressurser er tilgjengelige til alle innbyggere fra fødselen, og kan gjerne brukes for å nytte fellesbestet.Forklare

Hver eneste levende person eller kreatur på jorda har en automatisk rett til å dele verdens naturlige ressurser og kan bruke dem for å leve et sunt og utfyllende liv uten forpliktelser og uten å ordne seg under andre personer eller kreaturer.

Menneskeheten har, på grunn av sin størrelse og kompleks livsstil, en plikt til å ikke kreve for mange av ressursene eller brue mer enn som virkelig er nødvendig for å leve et lykkelig og utfyllende liv innenfor fellesbestet.


4. Hver eneste mennesket er en likeverdig del av et globalt samfunn av mennesker, og en fri innbygger av jorda.Forklare

Sosiale, ideologiske og geografiske skiller mellom folk er barrierer laget av mennesker og baserer ikke er på naturen eller noe fysisk. Disse kunstige skillene er ikke nyttige til fellesbestet og overlevelsen av samfunnet i det hele tatt.

Til trass til dette er felleskapene våre er både fysiske og naturlige. I allminnelighet trenger og krever vi alle de samme ting. Med universelle samarbeid og lik tilgang kan vi anvende kunnskapene våre effektivere for å rekke disse felles målene.


5. Vårt samfunn er bygget på samarbeid og en forståelse av naturen, skaffet gjennom grunnleggende utdanning.Forklare

Et barn som får en nyttelig og relevant utdanning til hvordan naturen, verden og samfunnet fungerer, vil endelig tilby den beste tjenesten til denne verden og dette samfunnet. Tradisjonell og karriere-orientert utdanning er en merkbar ødeleggende kraft.

Til slutt vil utdanningen avløse regulasjonen, som virkelig er et grovt system for å beholde orden. Et eksempel: Et barn som forstår hvorfor en bestemt aksjon ikke er mulig er mye bedre forberedt på fremtiden enn et barn som bare kjenner frykten før avstraffelsen etter å utføre aksjonen.


6. Vårt samfunn byr alt som er nødvendig til alle sine medlemmer, for at alle kan leve et utfyllende, sunt og bærekraftig liv, fri og uten forpliktelser.Forklare

Hver person skal garanteres den høyestmulige tekniske livsstandart uten bruk av penger, handel eller gjeld. Det finnes ikke lenger en logisk grunn for å gjøre det. All menneskelige liden på verden er utløst av vårt utdatert bytte-system.

Alle former av gjeld og hierarki er en forhindring til fremskritt og blir helt unødvendige. Det er på grunn av vår kommando over teknologien og behageligheten med den vi kan produsere og lage varer for oss sjøl.


7. Vårt samfunn respekterer grensene av naturen og sine ressurser, mens den forsikrer minimal konsum og forurensning.Forklare

Ressursene våre er begrensede enten av den absolute mengden eller av tiden som trengs for å erstatte dem. I begge fall må vi bruke ressursene våre klokt for å bevare både deres eksistens og miljøet.

I tillegg til dette må vi minimere opphopningen av seldent brukte varer og mengden av ikke gjenbrukbar avfall vi produserer. Det har en direkt innflytning på vår omgivelse. Jo mer vi bevarere verden, jo bedre kjanser har vi for å overleve i fremtiden.


8. Vårt samfunn støttes primært på logikk og den beste tilgjengelige kunnskapen for å løse problemer og gjøre fremskritt.Forklare

I et nytt samfunn uten finansielle hindringer skal de viktigste utfordringene for menneskeheten være tekniske. Hvordan kan vi tilby nok mat, vann, herberge, energi, material og forsikre en høy standart av bærekraftig liv til alle?

I motsetning til tradisjonel politikk og spekulasjon støtter vi oss på den vitenskapelige metoden som er et bevist og robust system å løse disse tekniske problemene ved å bruke bare de tilgjengelige faktene og grunnleggende logikk. Det har også en felles referense på tvers alle kulturer og språk.


9. Vårt samfunn respekterer sitt plikt for pleie og medfølelse som gjelder medlemmene som ikke er habil til å bidra.Forklare

Folk som, på et eller annet grunn, ikke er i stand til å passe på seg selv eller gi tilbake noe til samfunnet skal få den størst mulige medfølelsen og pleien fra resten av samfunnet uten fropliktelse.

Dessuten er det avgjørende at vi sender videre så mye nyttig kunnskap som mulig til barna våre, på en måte som stimulerer kreativiteten, vekst og intellektet med hensyn til tilkommende fremskritt, siden de er fremtidens bidraende del av samfunnet.


10. Vårt samfunn anerkjenner sitt ansvar for å bevare en mangfoldig og vedværende biosfæren til all liv i fremtiden.Forklare

Vi må alltid huske at vi ikke bare deler planeten med andre folk, dyr og planter, men også med frøet av tilkommende folk, dyr og planter som vil gå og vokse her en dag.

Disse vesener som verken har en stemme eller en innflytning i dag har den samme retten til livet som vi har. Det er hver art sin interesse å overlate verden til våre tilkommende generasjoner som vi har funnet den, hvis ikke bedre.


Jeg sier ja

Klikk for å si ja...

Vennligst skriv inn ditt første navn.
Vennligst skriv inn ditt andre navn.
Vennligst skriv inn en gyldig e-post-adresse.
Denne e-post-adressen er allerede registrert i Sjarteret. For å bevare autentisitet krever vi en unik e-post-adresse til hver underskrift. Vennligst benytt en annen e-post-adresse.
Vennligst spesifiser landet ditt.
Kommentaren er for lang!
FEIL!

Fri-Verden-Sjarteret 2017. Det er lov å bruke alt innhold fra denne siden.. Kontakt Oss