X


Izberite svoj jezik

Preberite in podpišite Listino

Tu je popolno besedilo Listine za Prost in Svoboden Svet. Prosimo, previdno jo preberite in potrdite polje poleg vsakega načela, če se z njim strinjate. Na koncu vpišite svoje ime, elektronski naslov, državo in kliknite "podpiši".

Opazili boste, da Listina ni dolga. Pravzaprav jo sestavlja samo deset načel. Medtem ko so razlogi in posledice zelo zapleteni in celoviti, pa so sama načela zelo preprosta.

Vsako načelo je jezikovno zelo poenostavljeno, da bi se izognili nenatančnosti. Vsakega od njih spodaj spremlja kratek opis in razlaga, zakaj je potrebno. Če imate kakšen dvom o katerem od načel ali pa vam kaj ni razumljivo, prosimo, da pogledate našo stran pogostih vprašanj , ki vam lahko odgovori na vprašanje.

Uvod

V letu 2017, so naše osebne svoboščine, okolje in biotska raznovrstnost dosegle kritično točko ogroženosti zaradi negospodarnega ravnanja s svetovnimi viri.

Ta listina predlaga deset temeljnih načel, na katerih bo zacvetela popolnoma nova svetovna družba, ki bo osnovana na poštenosti, zdravi pameti in preživetju. Ko bodo ta načela spoštovana, se bo udejanjila človeška enakopravnost, minimaliziralo trpljenje in nepravičnost ter ustvarila sodelujoča skupnost, ki bo spodbujala napredek in tehnologijo ter zagotavljala zdrav, raznolik in trajnosten svet za vse vrste.

Če soglašate s to vizijo, potem prosimo, evidentirajte svojo podporo s podpisnico in delite to spletno stran in njene ideale z vašimi prijatelji. Samo z javno podporo lahko vplivamo na vrsto sprememb, ki so zdaj potrebne za vzdrževanje življenja na Zemlji v daljni prihodnosti.
Prosimo, da vsako načelo pozorno preberete in svoje strinjanje z njim izrazite tako, da označite kvadratek na desni strani. Strinjati se morate z vsemi načeli Listine, da postanete podpisnik/-ca. Če se s katerimi točkami ne strinjate, obiščite stran s pogosto zastavljenimi vprašanji.

Načela

1. Največja skrb človeštva je sodelovanje za združeno skupno dobro vseh živih bitij in biosfere.
Strinjam se
?
Človek, živali in rastline smo vsi nerazdružljivi del Narave. Smo DEL Narave - ne pa izven ali nad njo. Vsak živi organizem na planetu je povezan med seboj in je soodvisen za medsebojno preživetje.

Fizični vpliv človeštva na Svet je sedaj tako velik, da ga moramo uporabljati premišljeno in odgovorno. Zdaj moramo vzeti v obzir potrebe vseh vrst in okolja, kot tudi nas samih v vseh odločitvah.
2. Življenje je neprecenljivo v vseh oblikah in lahko prosto uspeva za združeno skupno dobro.
Strinjam se
?
Življenje je enkraten pojav in za zdaj je naš planet edini, na katerem smo ga našli. Zaradi tega je življenje najbolj redek in čudovit pojav, ki ga je treba gojiti in spoštovati.

Vendar pa je življenje tudi hrana in vse naše svetovne vrste oblikujejo kompleksno prehranjevalno verigo. Da bi ohranili to prehranjevalno verigo - in s tem našo biološko raznovrstnost ter preživetje - moramo upoštevati združeno skupno dobro za vse vrste, tudi kadar se ukvarjamo le z eno.
3. Vsi prebivalci planeta imajo pravico do Zemljinih naravnih virov in njihove proste menjave za združeno skupno dobro.
Strinjam se
?
Vsi ljudje in ostala živa bitja tega planeta imajo avtomatično pravico do pravične delitve vseh Zemljinih naravnih virov in jih lahko uporabljajo za zdravo ter polno življenje brez obveznosti ali podrejanja katerikoli drugi osebi ali bitju.

Človeštvo ima zaradi velikosti populacije in kompleksnega načina življenja posebno dolžnost, da ne preobremeni teh naravnih virov ali porabi več, kot je razumno potrebno za ohranitev srečnega in zdravega življenja za združeno skupno dobro.
4. Vsak človek je enakovreden del svetovne skupnosti ljudi in svoboden državljan Zemlje.
Strinjam se
?
Socialne, ideološke in državne meje, ki delijo ljudi, so umetne ovire in nimajo fizične ali naravne osnove. Take umetne delitve imajo lahko le nasprotni učinek na skupno blaginjo in preživetje družbe kot celote.

Naše skupne podobnosti pa so fizične in naravne. Na splošno si vsi želimo in potrebujemo iste stvari. Z univerzalnim sodelovanjem in enakim dostopom bomo lahko vsi uporabljali svoje znanje bolj učinkovito za dosego vseh teh skupnih ciljev.
5. Naša skupnost je zasnovana v duhu sodelovanja in razumevanja narave, pridobljenega z osnovnim izobraževanjem.
Strinjam se
?
Vsak otrok, ki prejme koristno in ustrezno izobrazbo o delovanju narave, sveta in življenjske skupnosti, bo na koncu zagotavljal najboljše storitve temu svetu in skupnosti. Tradicionalno izobraževanje je dandanes zelo uničevalna sila.

Konec koncev bo izobraževanje nadomestilo uredbo, ki je res samo surov sistem za vzdrževanje reda. Na primer, otrok, ki popolnoma razume, zakaj nekatera dejanja niso mogoča, je neprimerno bolj pripravljen na življenje kot otrok, ki pozna le strah pred kaznijo za ta dejanja.
6. Naša skupnost zagotavlja vsem članom potrebščine za zdravo, polno in vzdržno življenje, prosto in brez obveznosti.
Strinjam se
?
Vsaki osebi mora biti zagotovljena tehnično najvišja stopnja življenjskega standarda brez uporabe denarja, trgovine in dolga. Ne obstaja več niti en logičen razlog, da se to ne omogoči. Pravzaprav je vse človeško trpljenje posledica našega zastarelega sistema izmenjave.

Vse oblike dolga in podrejenosti niso le ovira razvoju, temveč so tudi popolnoma nepotrebne. Temu je tako zaradi našega obvladovanja tehnologije in enostavnostjo, s katero lahko izdelujemo in proizvajamo dobrine za nas.
7. Naša skupnost spoštuje omejenost narave in njenih virov ter tako zagotavlja najmanj potrošnje in odpadkov.
Strinjam se
?
Naši viri so omejeni s količino ali pa s časom, ki je potreben za njihovo upravljanje in zamenjavo. V obeh primerih moramo, da bi ohranili tako njihovo dobavo, kot tudi okolje, naše vire uporabljati modro.

Poleg tega moramo zmanjšati naše kopičenje redkih materialov in neuporabnih odpadkov, ki jih proizvajamo. Ti imajo neposredne posledice na naše okolje. Bolj, kot se trudimo ohranjati svoj planet, večje možnosti imamo za svoje preživetje v prihodnosti.
8. Naša skupnost išče rešitve in zagotavlja napredek primarno preko uporabe logike in najboljšega razpoložljivega znanja.
Strinjam se
?
V novi družbi brez finančnih zaviralcev in omejitev bodo največji izzivi, s katerimi se sooča človeštvo, tehnične narave: kako zagotoviti dovolj hrane, vode, prebivališč, energije ter materialov in zagotoviti visoko raven trajnostnega življenja za vsakogar?

Za razliko od tradicionalne politike in predvidevanj je znanstvena metoda dokazan, trden sistem reševanja teh tehničnih težav z uporabo zgolj razpoložljivih dejstev in osnovne logike. Prav tako je skupna referenca za vse kulture in jezike.
9. Naša skupnost priznava svojo dolžnost za skrb in sočutje za tiste člane, ki niso sposobni prispevati.
Strinjam se
?
Ljudem, ki zaradi kateregakoli razloga niso sposobni skrbeti zase ali drugače doprinašati družbi, bi morali priskrbeti potrebne dobrine, sučutje in skrb preostale skupnosti brez kakršnihkoli obvez.

Poleg tega je bistveno, da kot bodoči sodelavci v skupnosti čim več uporabnega znanja prenesemo na naše otroke na način, ki spodbuja njihovo ustvarjalnost, rast in razum za nadaljnji napredek.
10. Naša skupnost priznava svojo odgovornost za ohranjanje raznolike in vzdržne biosfere v užitek vsemu prihodnjemu življenju..
Strinjam se
?
Zapomniti si moramo, da ne delimo svojega planeta le z ostalimi ljudmi, živalmi in rastlinjem, ampak tudi s semeni prihodnjih ljudi, živali in rastlin, ki bodo nekoč tu hodili in rasli.

Ta bitja, ki nimajo glasu ali vpliva danes, imajo enako pravico do življenja kot mi. V interesu vseh naših vrst je, da zapustimo svet prihodnjim generacijam, kot smo ga našli, če ne boljšega.
Agree to all?
Ime:*
Priimek:*
E-pošta:*
City:
State/Region:
ZIP/Postcode:
Država:*
Web:
Komentar:
Neobvezno in lahko je objavljeno.
(Prosimo, brez HTML kode)
 
Print Listina za Prost in Svoboden SvetIzberite svoj jezik