The Free World Charter

"Vi behöver frigöra oss själva från våra imaginära gränser."

56,693 Underskrifter
Matej UrsejUndertecknat: 22:28, 05/09/2013
"Sometimes dreams come true ... "

The Free World Charter 2017. Känn dig fri att använda innehåll från denna websida.. Kontakta Oss