The Free World Charter

"Vi behöver frigöra oss själva från våra imaginära gränser."

56,693 Underskrifter
chewap chewapoUndertecknat: 08:27, 09/10/2013

The Free World Charter 2017. Känn dig fri att använda innehåll från denna websida.. Kontakta Oss