The Free World Charter

"Vi behöver frigöra oss själva från våra imaginära gränser."

56,693 Underskrifter
Irena VedenikUndertecknat: 23:51, 14/02/2014
"Bil bi že skrajni čas."

The Free World Charter 2017. Känn dig fri att använda innehåll från denna websida.. Kontakta Oss